Marina Restaurant Szczecin, restauracja Szczecin prawobrzeże, Dąbie - zaslepka informacyjna